Objawienie - Apokalipsa MP3

piątek, 27 grudnia 2013

Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa TEJ księgi

Witam Was serdecznie,

Z ogromną przyjemnością uruchamiam nowy blog z moim osobistym studium księgi Objawienia. Chciałbym przez cały 2014 rok zwrócić swoją i Waszą baczną uwagę na treść księgi Objawienia. Zapraszam do wspólnego studium, zachęcam do wpisywania komentarzy, zadawania pytań. Nie obiecuję, że ja na wszystkie odpowiem, ale może jedni drugim będziemy w stanie coś wytłumaczyć, odpowiedzieć na pytania. Motywacją do założenia tego bloga była nieodparta chęć osobistego wczytania się w Księgę Objawienia oraz potrzeba spełnienia dawnego mojego postanowienia. Postanowiłem sobie kiedyś, że mając za sobą 50 lat życia dobrą rzeczą będzie wyrazić Bogu podziękowanie, za te minione pół wieku, właśnie poprzez takie studium. Chcę być błogosławiony przez Pana na dalszą drogę. 

"I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa TEJ księgi." Objawienie 22:7

Wielu ludzi słyszało, jak inni nauczają z księgi Objawienia, ale wielu z nich nie studiowało tej księgi, tak dla siebie. To czego byli nauczani było efektem badań innych ludzi, ich nauczycieli ( szczególnie jeżeli chodzi o eschatologię - naukę o przyszłych rzeczach). Interpretacja nauczyciela może być jak najbardziej poprawna, ale słuchacz czy czytelnik nie zawsze zostanie gruntownie zaznajomiony z tekstem Objawienia. Czytaj księgę Objawienia, ale proś Pana w modlitwie, aby Objawił Tobie, prawdy ważne dla Ciebie tu i teraz.

Objawienie jest jedyną księgą w Biblii, która zaczyna się i kończy obietnicą błogosławieństwa do tych, którzy przeczytali, usłyszeli i strzegą słowa tego proroctwa - proroctwa, które musi mieć ważne miejsce w naszym życiu. Objawienie też zamyka się zapewnieniem, że słowa tej proroczej księgi są wierne i prawdziwe.

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.” Objawienie 1:3


Zachęcam do wpisywania komentarzy, ale proszę pisać krótkie wpisy, komentarze, osobiste przemyślenia. Wszystkie agresywne i natarczywe wypowiedzi, będą usuwane. Zachęcam do zadawania pytań i do odpowiedzi na pojawiające się pytania. Do polecania interesujących książek i artykułów. Proszę nie pisać obszernych wypowiedzi, wykładów na temat całej księgi Objawienia, ale koncentrować się raczej na konkretnym fragmencie. Objawienie to 403 wersety, więc daje to nam możliwość aby każdego dnia skoncentrować się nad jednym, dwoma wersetami i tak przez cały rok. Jeżeli w waszych zborach, kościołach, wspólnotach podejmujecie się studium tej ksiegi to napiszcie o tym co Bóg kładzie Wam na serce podczas tego studium. W ten sposób zachęcimy innych do poznania i strzeżenia przesłania z tej Księgi. 


Proszę i apeluję o kulturalną, nie natarczywą wymianę poglądów. Postarajmy się w sytuacjach niejasnych pozostawić sprawę czasowi, módlmy się jedni o drugich o dobre zrozumienie przesłania tej Księgi. Pozwólmy Duchowi Świętemu na postawienie kropki nad "i".

"Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca!"  Przyp. 3:3

Niech Bóg nas błogosławi.
Andrzej