Objawienie - Apokalipsa MP3

piątek, 3 października 2014

Rozdział 18:24

24. W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. BW

i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi. BT

W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi. NP


Biada krwawemu miastu !

Dzisiaj do przestępstw i zbrodni Babilonu dołożono morderstwa. Ktoś zadał sobie trud i poszukał tego dowodu winy. Przeszukał ulicę po ulicy, dom po domu, i znalazł. Została ευρεθη (heurethē) znaleziona, ukryta krew proroków i świętych, ale wydaje się, że nie tylko ich. Znaleziono krew wszystkich, brutalnie zamordowanych na ziemi. W języku greckim to zdanie zostało oddane w ten sposób; και παντων των εσφαγμενων επι της γης (kai pantōn tōn esfagmenōn epi tēs gēs) i wszystkich którzy są zamordowani, (brutalnie zabici) na ziemi.

Każde morderstwo, każda kropla niewinnie przelanej krwi wydaje się, że jest gdzieś ukryta w tym Wielkim Mieście. Teraz dołączono to jako dowód przeciwko Babilonowi. A może Babilon to cała ziemia, to cały pogrążony w grzechu świat? Poprzednie wiersze mówiły o rozrywce, o weselnej radości, o codziennych odgłosach tętniącego życiem miasta. Ta potańcówka toczy się na największym cmentarzysku świata. Ludzie widzieli cierpienie (tych nie popieczętowanych), znają historię miasta, ale udają, że nie znają. Przechodzą wobec niej mimo. Słuchają muzyki, śpiewają, bawią się...

Pan Jezus mówi, aby wyjść z tego Babilonu... Mielenie ziarna, to jest codzienna, potrzebna do życia czynność. Nic w tym złego. Wesele też jest czymś jak najbardziej normalnym, dobrym i radosnym wydarzeniem, ale nie w Babilonie... Dzisiejszy werset mówi, że była tam krew pomordowanych... Złe było to, że ludzie akceptowali te wszystkie rzeczy, przechodzili na tym do prządku dziennego, nie widzieli zła, odnosili sukcesy, liczyli zyski, bawili się, żyli normalnie w nienormalnych warunkach.

"Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; A w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi." Łuk. 17:27-30

O tym jak ważne dla Boga jest cierpienie sług Jezusa dowiedzieliśmy się przy okazji omawiania wcześniejszych fragmentów. Dzisiaj przypomnijmy sobie te wiersze. „A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?” Obj. 6:9-10; „A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód; i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał; Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy.” Obj. 16:4-7

Kwestię morderstw w Babilonie i w Niniwie poruszają również prorocy Starego Testamentu „Wtedy wykrzykiwać będzie radośnie nad Babilonem niebo i ziemia, i wszystko, co jest na nich, albowiem z północy przyjdą przeciwko niemu pustoszyciele - mówi Pan. Również Babilon musi upaść za pobitych Izraela tak, jak za Babilon padli pobici całej ziemi.” Jer. 51:48-49 „Biada krwawemu miastu! Wszystko w nim jest oszustwem, pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży.” Nah. 3:1

„Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę (Babilon), która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich.” Obj. 19:2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz