Objawienie - Apokalipsa MP3

czwartek, 11 września 2014

Rozdział 17:15,16

15,16. I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. BW

I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, BT
 

Do mnie zaś mówi: Wody, które zobaczyłeś i nad którymi siedzi nierządnica, to są ludy i tłumy, narody i języki .A dziesięć rogów, które zobaczyłeś, i zwierzę — ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i jej ciała będą jedli i spalą ją w ogniu. NP

Przeczytajmy jeszcze fragment z 2 Król. 9:30-37 " Jehu zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izebel, podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno.  A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała: Czy masz się dobrze, Zimri, morderco swego pana?  On zaś zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał: Kto ze mną trzyma, kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie.  On zawołał: Zrzućcie ją! Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały.  On zaś wszedł, a najadłszy i napiwszy się powiedział: Rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska.  A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę, nogi i dłonie.  Powrócili więc i donieśli mu o tym. A on rzekł: To jest spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbitę, tej treści: Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izebel.  A zwłoki Izebel będą jak gnój na powierzchni roli, na działce w Jezreel, tak iż nie powiedzą już: To jest Izebel."

To jeszcze nie koniec, tej przytłaczającej opowieści. Ponownie Jan wraca do Wielkiej Nierządnicy jadącej na Bestii, na ósmym królu. Zadajemy sobie pytanie dlaczego tak wiele jest napisane na ten temat ? Dwa rozdziały.  Czym takim jest ten Babilon, co za nim się kryje, że Pan Jezus tak bardzo chce zwrócić na niego  uwagę kościoła. To jest jak dzwon bijący na alarm, jak trąbka strażnika, że oto zbliża się wielkie niebezpieczeństwo.

Wielka Wszetecznica, Babilon siedzi nad rzekami, a te przedstawiają narody. Jej wpływy sięgają całej ziemi. Siedzi też na górach, a te z kolei przedstawiają władców, rządy. Siedzi też na zwierzęciu, na ósmym królu. Bawi się nimi wszystkimi, upija, czaruje, ujeżdża, jak to mówią: ma to całe towarzystwo pod pantoflem.

Tak na marginesie; rzeki oprócz narodów przedstawiają też wojska.

„Tak mówi Pan: Oto podnoszą się wody z północy i stają się strumieniem, który wzbiera; zalewają ziemię i wszystko, co ją napełnia, miasta i ich mieszkańców. Krzyczą ludzie i zawodzą wszyscy mieszkańcy ziemi. Z powodu głośnego tętentu kopyt jego rumaków, z powodu hałaśliwego dudnienia jego rydwanów, turkotu jego kół. Ojcowie nie oglądają się za dziećmi, gdyż ich ręce opadają bezsilnie,” Jer. 47:2-3

„Przeto Pan sprowadzi na nich wody Rzeki, potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę. I wystąpi ze wszystkich swoich koryt, i wyleje ze wszystkich swoich brzegów. I wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj, o Immanuelu!” Izaj. 8:7-8

Chcę tutaj zaakcentować wyraz οχλοι (ochloi) tłumy. Wielokrotnie pisałem, że ostateczne zwiedzenie i ostry obłęd będzie dotyczył tłumów. To będzie wielki ruch masowy, wielkie przebudzenie, masowe poparcie dla Antychrysta. Nie bądźmy zdziwieni jak w tym tłumie będą katolicy, prawosławni, baptyści, zielonoświątkowcy, adwentyści i inni chrześcijanie. Dzisiaj w wielu miejscach kazalnica przygotowuje ludzi bardziej na spotkanie z Antychrystem, niż na przyjście Jezusa.

Dlatego jak wielkiego znaczenia nabierają słowa z Exodus 23:2 w tłumaczeniu Biblii tzw. edycji św. Pawła; „Nie idź za tłumem, gdy ten opowiada się za złem.” Tłum ma zdolności hipnotyczne, potrafi skutecznie zaczarować ludzi.

Dalej czytamy, że koalicja dziesięciu królów z Bestią, (ósmym królem) μισησουσιν (misēsousin) znienawidzi Wielką Wszetecznicę i sprawi, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem. Co za niespodziewany zwrot wydarzeń ? A wyglądało tak ładnie, takie zgrane towarzystwo. Kto by pomyślał... Jak krótka jest droga od udawanej miłości do nienawiści.

H. Turkanik tak opisuje ostatnie dni Wszetecznicy; „Kiedy Antychryst i dziesięciu królów (dziesięć rogów), działających we wspólnej koalicji zauważą rozszerzenie się na cały świat dominacji wszetecznicy, która kosztem bestii i jej sprzymierzeńców osiągnęła kulminację wyniesienia i światowej sławy stwierdzą, że ta światowa super religia stała się niebezpieczna. Antychryst wprawdzie powołał do życia ten ogólnoświatowy system religijny, aby doprowadzić do zjednoczenia światowego imperium, lecz kiedy osiągnięcie celu jego pragnień i planów zostało już uwieńczone sukcesem, a wszetecznica coraz więcej rozszerza sfery swojego światowego wpływu, wtedy skieruje na nią całą swoją niepohamowaną demoniczna nienawiść i wściekłość. Wiersz 16 bardzo graficznie opisuje proces zniszczenia wszetecznicy. Jak przerażająca, radykalna zmiana ! Jeszcze do niedawna wszetecznica znajdowała się na wyżynach chwały i ziemskiego splendoru, odziana w kosztowne szaty, ozdobiona drogimi kamieniami i perłami, ze złotym kielichem w swym ręku. Teraz natomiast antychryst z pomocą dziesięciu królów rozpocznie nieodwołalne dzieło jej zniszczenia: pozbawią ją bogactwa i luksusu, zedrą z niej i zniszczą jej okazałe i kosztowne szaty, zlikwidują jej przepych i wystawne bankiety i zakończą jej religijną pompę i fanfaronadę. Doprowadzą ją do stanu całkowitej degradacji; znienawidzą ją, spustoszą, ogołocą, zjedzą i spalą w ogniu.”

Dawid M. Lewy dodaje; „Mieszkańcy ziemi (ludy i tłumy, i narody, i języki) staną się ulegli wobec zwodniczego czaru wszetecznicy, upijając się winem jej pogańskich nauk religijnych i kultu. Jednak za sprawą „dziesięciu rogów” służących ze ślepym posłuszeństwem zwierzęciu, nastąpi raptowna zmiana tej sytuacji. Ludzie ockną się ze swojego pijackiego zauroczenia kobietą , a jej czar i powab stracą oddziaływanie. Ci, którzy ją kochali teraz ją „znienawidzą”, a królowie, wraz ze zwierzęciem zniszczą ją na krótko przed połową Wielkiego Ucisku. „Spustoszą” ją, czyli pozbawia ją całego bogactwa jakie zgarnęła. „Ogołocą ją” odzierając z osobistego poparcia, pozycji, władzy i prestiżu, obnażając w ten sposób, jej zdemoralizowanie. Będą „jeść jej ciało”, jak dzikie psy, które pożarły ciało Jezebel. „I spalą ją w ogniu”, całkowicie zacierając wszelki ślad po niej i po jej fałszywym systemie religijnym. Prawo w Izraelu nakazywało, aby ciała tych, którzy dopuścili się najgorszych grzechów, zostały spalone, w celu usunięcia wszelkich upamiętniających ich symboli.”

Spalenie w ogniu w Starym Testamencie było najsurowszą karą za świętokradztwo, za nierząd córki kapłana, za przywłaszczenie sobie rzeczy obłożonych klątwą, za wszeteczeństwo z matką i z jej córką (córkami). Wielka wszetecznica jest matką wszetecznic.

"Jeżeli mężczyzna pojmie za żonę kobietę oraz jej matkę, to jest to sprośność. W ogniu spalą jego i je, aby nie było sprośności wśród was." 3 Moj. 20:14

„Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. (...) I rzekł Jozue: Jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście! I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali.” Joz. 7:15,25

„Jeśli córka kapłana zbezcześci się przez nierząd, to bezcześci swojego ojca. Będzie spalona w ogniu. 3 Moj. 21:9

Inny komentator, Cambier pisze; "Tragizm dziejowy jest tutaj wyraźny; Nierządnica dosiada Bestii, ale ta wiedzie ją ku zagładzie. Szatan gubi kolejno swoich sprzymierzeńców.” Ta koalicja się rozsypuje, nie można mówić tutaj o jakiejkolwiek lojalności. Destruktor (Niszczyciel) niszczy, pożera swoich sprzymierzeńców.

„Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.  Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.” Obj. 18:7-8
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz