Objawienie - Apokalipsa MP3

wtorek, 9 września 2014

Rozdział 17:13

13. Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. BW

Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. BT

Ci są jednej myśli, a swoją moc i władzę dają zwierzęciu. NP


Zjednoczona Organizacja

W. Hendriksen w książce „Więcej niż zwycięzcy” pisze; „Czy klauzula: „i jest z owych siedmiu” wskazuje, że w pewnym sensie jedno z poprzednich antychrześcijańskich imperiów będzie ustanowione na nowo ? A jeśli tak, to które ? W każdym razie ono „idzie na zatracenie” (Obj 19:20). Dziesięciu królów to naprawdę najwięksi mocarze tej ziemi, w każdej dziedzinie: sztuki, edukacji, przemysłu, rządu w zakresie, w jakim służą władzy centralnej. Wynoszenie się opozycji do Chrystusa – to ich cel. By ten cel osiągnąć, gotowi są oddać swoją moc i władzę zwierzęciu (ósmemu królowi). Rządzą „wraz” ze zwierzęciem tylko „jedną godzinę”. Wszyscy ci „rogowi królowie” mają jedno przeznaczenie, mianowicie. Pomóc zwierzęciu w jego konflikcie z Chrystusem i Jego kościołem. To, że to jest ich jednomyślny cel, jest jasno stwierdzone w wersecie (Obj. 17:14). Ten werset jak już zaznaczono, stanowi temat całej księgi. „Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.””

Dzisiejszy werset jest kolejnym ważnym wersetem, na ogół jest on niezauważony, ginie w gąszczu szczegółów i zawiłych sformułowań w siedemnastym rozdziale. Werset ten mówi, że cały ten anty Boży twór będzie zjednoczony, będzie miał μιαν γνωμην εχουσιν (mian gnōmēn echousin) jedno mniemanie, jedną opinię. Pamiętacie dym jaki wydobywał się z Czeluści? Z Czeluści wychodzi również Zwierzę, które jest ósmym królem. Wierzę, że jest to Antychryst. Ten dym oszołomił "podtruł", odebrał duchową wrażliwość mieszkańcom ziemi. Potem  były trzy żaby, te demoniczne duchy miały podobne zadanie by jednym demonicznym głosem zaczarować królów i sprowadzić ich na wojnę w dzień Boga Wszechmogącego. Następnie czytaliśmy o Wielkiej Wszetecznicy która oczarowywała królów i upijała narody. Te wszystkie diaboliczne siły połączyły się. To wszystko zmierza w jakimś jednym celu. Zjednoczyć wszystkich, przeciwko Barankowi i Jego wybranym i wiernym.  I będzie to zjednoczenie jakiego nikt wcześniej nie dokonał na ziemi. Musimy bacznie przypatrywać się tłumom, patrzeć uważnie na wszelkie ruchy masowe, na wszelkie ruchy zjednoczeniowe, bo one są i będą, ważnym obok fizycznych znaków na niebie i na ziemi, znakiem czasów końca.

Dziesięciu królów z ósmym królem. Będą zaczarowani i oczarowani przez Babilon. (zjednoczony system religijny i ideologiczny) Ta diaboliczna banda z jednej strony zrobi wszystko aby rozbić jedność w biblijnym kościele, a z drugiej użyje wszelkich możliwych środków i sposobów, bogactwa i przepychu, najnowocześniejszych technik manipulacji aby zjednoczyć Antychrysta z królami na ziemi, a wokół tego tworu, tej mieszaniny wszystkich mieszkańców ziemi. Wierzący ludzie, tu i ówdzie będą się starali, z miłości do ludzi zatrzymać swoich bliskich, znajomych, braci i sióstr w kościele, ale będzie to walka z wiatrakami. Ponieważ sam Bóg, tak mamy napisane w Słowie, ześle obłęd, ostry obłęd na tych ludzi, którzy nie kochają Prawdy. To będzie czas wylania ciemności na królestwo ósmego króla, o czym czytaliśmy w szesnastym rozdziale.

W poprzednim wierszu czytaliśmy, że ci królowie "jeszcze nie objęli królestwa".  Mesjański Nowy Testament tak oddaje ten fragment: " Dziesięć rogów, które widziałeś , to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie zaczęli panować, ale otrzymują moc jako królowie na jedną godzinę." Już są, ale jeszcze nie zaczęli panować, ładują moc. Teraz tą moc przekazują Antychrystowi. Dane im jest ...

„Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.” Obj. 17:17

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz