Objawienie - Apokalipsa MP3

niedziela, 17 sierpnia 2014

Rozdział 16:12

12. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. BW
 

A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. BT

A szósty wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby mogła być przygotowana droga dla królów ze wschodu słońca. NP


Przeczytajmy jeszcze fragment z Obj. 9:13-16  „I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi, A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem.” W Księdze Objawienia widzimy wyjątkowe podobieństwo między wydarzeniami szóstej trąby i szóstej czaszy.

Rzeka Eufrat jest szczególną rzeką, przez wiele stuleci była naturalną granicą pomiędzy wschodem a zachodem świata. Jej szczególne znaczenie dostrzegamy również w biblijnych proroctwach, w tym w Księdze Objawienia. Nad Eufratem zbudowano Wielki Babilon, który również jest kluczowym tematem w Objawieniu.

Eufrat ma około 2700 km. długości, bierze swój początek w Turcji, następnie płynie przez Syrię, Irak (Babilon) i wpada do Zatoki Perskiej. Rzeka ta była, jest i będzie w przyszłości niemym świadkiem wielkich wydarzeń historycznych. Dla Izraela, ludów Bliskiego Wschodu, a nawet dla Egipcjan za Wielką Rzeką, jak nazywano Eufrat czaiło się wielkie, nieokreślone, tajemnicze niebezpieczeństwo, dla Rzymu wielką obawę budzili mieszkający po drugiej stronie Rzeki, Partowie i Scyci. Szósta czasza gniewu Bożego spowoduje wyschniecie rzeki Eufrat, co utoruje drogę dla królów ze wschodu.  Ktoś pomyśli: o, tylko takie tam wyschnięcie jednej rzeki, mało znaczące wydarzenie, a jednak, ta „tylko” wyschnięta rzeka stanie się preludium do wielkiej wojny w Wielki Dzień Boga Wszechmogącego.

„Lecz ów dzień należy do Wszechmocnego, Pana Zastępów, to dzień pomsty, aby się pomścił nad swoimi wrogami! Miecz Pana pożera, nasyca się i upaja ich krwią, gdyż Wszechmocny, Pan Zastępów wyprawia ucztę ofiarną w ziemi północnej, nad rzeką Eufrat.” Jer. 46:10

W księdze proroka Jeremiasza widzimy, że wyschnięcie wód  jest zapowiedzią sądu dla mieszkańców Babilonu. „Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów; poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu. (...) Posucha na jego wody(Eufrat), aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów, i przez owe straszydła zgłupieli. Dlatego osiądą tam (Babilon) dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie; i już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia.” Jer. 50:34,38-39

„Dlatego tak mówi Pan: Oto Ja poprowadzę twoją sprawę i dokonam pomsty za ciebie. Wysuszę jego morze i sprawię, że wyschną jego źródła. I stanie się Babilon kupą gruzów, siedliskiem szakali, miejscem grozy i gwizdania, bez mieszkańców.” Jer. 51:36-37

Herodot opisuje, że Cyrus władca Persji zdobył twierdzę Babilon poprzez osuszenie łożyska Eufratu i zmianę jej biegu.

Wyschnięcie Eufratu zapowiadał również prorok Izajasz „I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić.” Izaj. 11:15; „Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną? (...) Który mówię do toni: Wyschnij, Ja wysuszę twoje strumienie.” Izaj. 44:24,27

W artykule dostępnym w internecie pt "Eufrat wysycha, nadchodzi Apokalipsa" czytamy o anormalnym wysychaniu rzeki Eufrat w ostatnich latach;

"Ostatnia księga Biblii to Objawienie apostoła Jana, zwane inaczej Apokalipsą. W objawieniu tym zobaczył wiele wizji, które dotyczyły przyszłości, a zwłaszcza czasów poprzedzających powrót Chrystusa. Zobaczył między innymi wyschnięcie rzeki Eufrat: „A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca” (Obj. 16,12). Szósty anioł wyleje czaszę pełną gniewu Bożego na krainę Mezopotamii, aby rzeki Eufrat i Tygrys przestały istnieć, a wojska ze wschodniej części planety mogły suchą nogą dotrzeć do Doliny Jezreel, gdzie znajduje się kilkusetosobowa osada o nazwie Megiddo. Powierzchnia tej doliny wynosi około 250 kilometrów kwadratowych. Jest to więc stosunkowo mały kawałek ziemi, zwłaszcza kiedy uświadomimy sobie, że Biblia zapowiada, iż właśnie tam rozegra się najstraszniejsza bitwa w historii ludzkości, tzw. Armagedon. Według Apokalipsy będzie tam 200 milionów żołnierzy, a we wszystkich walkach tej wojny zginie jedna trzecia ludzkości. (Obj. 9,15-16). Krew wokół Megiddo ma rozlać się na odległość trzystu kilometrów (Obj. 14,20).

Nie wiemy kiedy to się stanie, ale wiemy, że najpierw rzeki Iraku muszą wyschnąć. I tutaj ciekawostka: w ostatniej dekadzie wody Eufratu i Tygrysu znacznie się obniżyły. Między 2003 a 2009 rokiem aż 144 kilometrów sześciennych ubyło z tych rzek – to objętość Morza Martwego! Gospodarstwa rolne w pobliżu tych rzek, które niegdyś przynosiły obfite plony, teraz wyschły i pokryły się kurzem. A tak oto wygląda porównanie zdjęć satelitarnych fragmentu Eufratu na odcinku rezerwatu w prowincji Qadisiyah, w Iraku:
Jak widać z powyższych zdjęć, od sierpnia 2006 do sierpnia 2009 ubyła znaczna ilość wody z rzeki. Jeśli w tym tempie wody Eufratu będą nadal ubywać, będzie to oznaczać, że „droga dla królów ze wschodu słońca” zostanie otwarta i nie pozostanie już wiele czasu przed konfliktem, w którym wezmą udział wszystkie światowe mocarstwa."

Anglojęzyczne źródła informacji: Tigris and Euphrates rivers losing water reserves at a rapid pace oraz Earth Observatory NASA.

Wezbrane rzeki są zawsze dużym problemem dla wojska. Zawsze przeprawa wiąże się z dużymi stratami. Trzeba budować prowizoryczne mosty, stosować specjalistyczne tratwy i promy. Wysuszone wody Eufratu umożliwią przejście wojskom ze wschodu na zachód, w stronę Jerozolimy, po szerokiej drodze. W naszym dzisiejszym wierszu jest mowa o królach ze wschodu. To jest zapowiedź wielkiej zawieruchy wojennej o której będzie mowa w dalszej części Księgi Objawienia częściowo w szesnastym, a później w siedemnastym i dziewiętnastym rozdziale.

„Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.” Izaj. 46:9-11

„Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców ziemi.” 
Jer. 50:41

Wysuszone wody to nie tylko brama dla królów ze wschodu. Tą wojenną autostradą przejdą również wojska z najdalszej północy o czym również czytamy w proroctwach biblijnych.

„Wtedy Pan rzekł do mnie: Z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju. Bo oto Ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych - mówi Pan - i przyjdą, i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło, i naprzeciw wszystkich miast judzkich.” Jer. 1:14-15; „Podnieście chorągiew ku Syjonowi; chrońcie się, nie przystawajcie, bo Ja sprowadzam z północy nieszczęście i wielką klęskę! (...) Dlatego przyodziejcie się w wory, narzekajcie i biadajcie, gdyż nie odwrócił się od nas zapalczywy gniew Pana! I stanie się w owym dniu - mówi Pan - że zniknie odwaga króla i odwaga książąt, i zdrętwieją kapłani, a prorocy będą przerażeni.” Jer. 4:6,8-9;

„Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz. I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.” Ezech. 38:14-16


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz