Objawienie - Apokalipsa MP3

wtorek, 19 sierpnia 2014

Rozdział 16:13,14

13,14. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;  A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. BW

I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy;  a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga. BT

I zobaczyłem trzy duchy nieczyste niby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; są to bowiem duchy demonów, które czynią znaki i które idą do królów całego zamieszkałego świata, aby ich zgromadzić do bitwy w ten wielki dzień Wszechmogącego Boga. NP.

Obj. 13:12-14 „A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.  I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.  I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.”

Trwa okres wylania szóstej czaszy zapalczywego gniewu Bożego. Wyschła rzeka Eufrat. Ze wschodu na zachód podąża zjednoczona armia królów ze wschodu. Nie tylko ze wschodu. Kierunek ich nadejścia jest ze wschodu, ale będzie to armia βασιλεις της γης και της οικουμενης (basileis tēs gēs kai tēs oikoumenēs) królów ziemi i świata zamieszkałego. Ponownie w tym miejscu mamy użyty wyraz oikumenes (ekumenia). Patrz Objawienie 12:7-9

Czytamy, że jakieś tajemnicze πνευματα τρια ακαθαρτα ομοια βατραχοις (pneumata tria akatharta homoia batrachois) trzy duchy nieczyste podobne żabom, συναγαγειν (synagagein) zbiorą, zgromadzą tych władców na jednym miejscu. Te trzy żaby to trzy duchy πνευματα δαιμονων ποιουντα σημεια (pneumata daimonōn poiounta semena) duchy demonów czyniące znaki. Te trzy duchy wychodzą z στοματος (stomatos) ust smoka (diabła), pierwszej bestii (świeckiej władzy Antychrysta) oraz z ust drugiej bestii czyli fałszywego proroka (ogólnoświatowej religii stworzonej na potrzeby propagandy rządów smoka i antychrysta) To jest ideologia, diabelska propaganda.

Mamy tutaj bardzo interesujący fragment. Czy można podać jakąś charakterystykę żab, dlaczego te duchy zostały porównane do żab. Dość długo się nad tym zastanawiałem, - dlaczego Jan widzi żaby. Żaby, zwłaszcza ropuchy, są "obrzydliwe", odpychające, nieczyste, jadowite, są próżne, udają mądre, dużo mają do powiedzenia, ale ich "mowa" wygląda na pusty, monotonny, usypiający rechot. Żaba dobrze się kamufluje, dostosowuje wyglądem do otoczenia, jest mistrzem imitacji. Zapewne żaby są symbolem zarozumialstwa, zuchwałości i pychy.

Według  „Słownika Symboli” Władysława Kopalińskiego, żaby symbolizują wiele rzeczy m.in.; plagę, zarazę, śmierć, trupią czaszkę, diabła. czarownicę, szkaradę. plugastwo. nieczystość. brzydotę; niezdarność. Bezczynność, lubieżność, chuć, rozpustę, zmartwychwstanie, powtórne narodziny, płodność, akuszerkę; chwałę, gadatliwość, czcze przechwałki, próżność, kłamliwość, lekkomyślność; zawiść, nadmierne ambicje, niezdecydowanie, dwuznaczność, herezję, prozelityzm: oszustwo, wścibstwo,  otwartość seksualna i długotrwałości aktu seksualnego odbywanego bez wyboru z różnymi partnerami.” Czyli żaba jest również symbolem wszeteczeństwa o którym tak wiele czytamy w Księdze Objawienia.

W heraldyce trzy żaby zastępowały w niektórych przypadkach liczbę 666, trzy żaby symbolizują gadatliwą propagandę szatańską wychodzącą z ust Smoka, antychrysta i fałszywego proroka. To one, te trzy duchy nieczyste  zapewne odegrają kluczową rolę w zwodzeniu  mieszkańców ziemi. Dzięki tej propagandzie, demonicznemu natchnieniu  mieszkańcy ziemi złożą hołd władcom ciemności. Imitacja i dezinformacja.
Podobną sytuację mieśmy gdy z otchłani wraz z diaboliczną szarańczą unosił się dym, który powodował ogólno światowe przyćmienie umysłów i duchowe otępienie.

Victor Delhez (1902–1985), argentyński artysta urodzony w Belgii, był twórcą 49 rycin do Apokalipsy. Jedna z nich przedstawia szóstą czaszę: trzy żaby. Artysta nadał żabom rysy trzech największych zagrożeń ówczesnego Kościoła: liberalizmu (Rousseau), komunizmu (Marks) i modernizmu (ksiądz, jako symbol herezji, która nie zamierzała dokonać schizmy, lecz od wewnątrz toczyć Kościół). Warto zaznaczyć, że rzeźbiarze (nie wiem dokładnie z jakiego powodu) umieszczali żaby siedzące na głowach ludzi, tak jakby opanowywały czyiś umysł.

Niektóre żaby są jadowite. ich jad jest silną, dwuskładnikową toksyną: jeden składnik poraża pracę serca, drugi ma właściwości usypiające. Jest to broń typowo defensywna (służy tylko do obrony, a nie do ataku), a jej głównym zadaniem nie jest zabicie napastnika, lecz tylko zniechęcenie go. Zniechęcenie…

Żaby choć brzydkie, choć nie tak mądre na jakie wyglądają, choć często jadowite zmobilizują królów całego świata, dowódców wielkich armii aby iść i przekroczyć granicę wytyczoną przez Eufrat. Co ciekawe, poza plagami w Egipcie i tym tekstem, żaby są praktycznie nieobecne w tekście Pisma Świętego.

Nadchodzą bardzo trudne czasy, w mediach, w popularnych piosenkach, w książkach, w filmach, w kościołach wszędzie będzie słyszalny „żabi rechot” odstępstwa. Wpływowi ludzie będą mówili o różnych ideach, o ekonomii, o polityce, o armii, o filozofii i psychologi, nawet będą głosić kazania z Biblii, ale będzie to mowa w jednym, nieczystym duchu. 

Jeszcze raz przeczytajmy wersety, które już zapewne dobrze znamy: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych. Wy tedy baczcie: Przepowiedziałem wam wszystko.” Mar. 13:22-23

„A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,  I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.  I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,” 2 Tes. 2:9-11

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich,”  1 Tym. 4:1

Dalej czytamy, że te; czyniące cuda duchy demonów, pójdą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

O dniu czytaliśmy w  Obj. 6:17; „I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?”

O wielkim dniu Pana w wielu prorokowali prorocy Starego Testamentu;

„Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie, Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić”. Izaj. 13:6-7,9

„Synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biadajcie! Ach! Jakiż to dzień!  Gdyż bliski jest dzień, bliski jest dzień Pana, będzie to dzień ponury dla narodów.”  Ezech. 30:2-3

„Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, waszego Boga, i głośno wołajcie do Pana!  Ach! Cóż to za dzień! Bo bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada od Wszechmocnego. . Czyż nie została zniszczona na naszych oczach żywność, a z domu naszego Boga radość i wesele?” Joel. 1:14-16

„Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski!  Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń.” Joel. 2:1-2

„Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka!  Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu.” Joel. 3:18-19

„Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj! Dzień Pana jest gorzki! Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał.  Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur,” Sof. 1:14-15

„Dlatego oczekujcie dnia - mówi Pan - w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości.” Sof. 3:8

„I Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach?  Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich:” Ps. 2:1-5

„...by ich zgromadzić na wojnę…” Brak komentarzy:

Prześlij komentarz