Objawienie - Apokalipsa MP3

wtorek, 12 sierpnia 2014

Rozdział 16:6,7

6,7. (…) Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy. BW

(…) Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego! I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. BT

(…) ponieważ wylali krew świętych i proroków Również im dałeś pić krew — zasłużyli na to. Usłyszałem też, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, słuszne i sprawiedliwe są Twoje wyroki. NP

(…) Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, dałeś im też krew pić; bo tego są godni. I słyszałem drugiego od ołtarza mówiącego: Zaiste, Panie, Boże wszechmogący! prawdziwe i sprawiedliwe są sądy twoje. BG


Specjalnie wczorajszy tekst zakończyłem, a dzisiejszy rozpocząłem wielokropkiem. Jan usłyszał anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ, wylali krew świętych i proroków, dałeś im też krew pić.

Zapalczywy gniew Boży jest wylany ponieważ ludzie przyjęli piętno zwierzęcia i pokłonili się posągowi (16:2), bluźnili Bogu (13:5,6; 16:11) oraz ponieważ przelali krew proroków i świętych (6:6)

Chciałbym abyśmy ponownie popatrzyli na cztery elementy pewnej układanki. Księga Objawienia pokazuje jak drogocenna dla Boga jest śmierć, uczniów Jezusa. Odnoszę wrażenie, że cała Boża zapalczywość jest spowodowana potrzebą sprawiedliwości, to na pewno, ale też jest to reakcja na prześladowanie uczniów Jezusa.

Najpierw czytamy w Obj. 6:9-10; „A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?” Następnie w Obj. 8:3-5 czytamy, że „I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi.”

Dalej w Obj. 14:18-19 czytaliśmy, że „jeszcze inny anioł (prawdopodobnie ten sam co w ósmym rozdziale) wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem; i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi, i poobcinał grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego.

To wszystko dzieje się w obrębie ołtarza. Ołtarz zawsze przyjmował krew ofiar, teraz przyjął krew zamordowanych uczniów Jezusa. Prześladowani, bezkompromisowi zwycięzcy słudzy Jezusa są zawsze blisko ołtarza. Ta okropna plaga zamiany wody pitnej w krew jest spowodowana prześladowaniem chrześcijan. Dzisiaj wielu chrześcijan na świecie umiera z powodu prześladowań. Korea Północna, Iran, Irak, Syria, Nigeria. Przyjdzie czas, że te narody będą piły z rzek przelaną przez siebie krew proroków i świętych. Dzisiaj w zachodnim chrześcijaństwie rozpoczyna się prześladowanie proroków i strażników czystości świadectwa o Jezusie. Dziś mamy do czynienia tylko z izolacją, ośmieszaniem, presją, ale to może się szybko skończyć i biblijnie wierzący chrześcijanie również w cywilizowanych krajach mogą być niebawem skazywani na śmierć i ich krew również zostanie przelana..

„A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?” Obj. 6:9-10

Teraz nadszedł ten czas. Bowiem sam ołtarz mówi: „Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy.”

Godni są tego!

Ci wszyscy, pokryci wrzodami, bez wody do picia i mycia są αξιοι (aksioi) godni, zasłużyli, zapracowali sobie na te przykre okoliczności jakie ich teraz spotykają.

„Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę. Do czasu, gdy zachwieje się noga ich. Gdyż bliski jest dzień klęski ich, I śpieszą się ich przeznaczenia. Gdyż Pan upomni się o prawo ludu swego,” 5 Moj. 32:35-36

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz