Objawienie - Apokalipsa MP3

czwartek, 6 lutego 2014

Dam mu też gwiazdę poranną

„Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki (dzieła) moje, dam władzę nad poganami (narodami),  I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.” Obj. 2:26-28


Gwiazda Poranna - αστερα (astera) τον (ton) πρωινον (prōinon) (łac. Stella matutina, Lucifer) – to najprawdopodobniej nazwa planety Wenus, charakteryzującej się tym, że widać ją najdłużej nad ranem, przed wschodem słońca, kiedy już inne gwiazdy stają się niewidoczne z powodu światła słonecznego.

W starożytności władcy i wielcy ludzie byli porównywani do Wenus. Większość mieszkańców świata grecko – rzymskiego wierzyła, że gwiazdy sprawowały władzę nad ludzkim życiem. Wenus jako matka rodu juliańskiego była też symbolem jej władzy nad domem cesarskim. Symboliczne panowanie nad gwiazdą poranną oznaczało więc panowanie nad władzą ówczesnego świata, nad dworem cesarskim. Obietnica w Księdze Objawienia mogła być analogią sprawowania suwerennej władzy wraz z Chrystusem, suwerennej władzy nad całym światem.

Również Pan Jezus sam siebie przedstawia, że jest tą gwiazdą. „Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.” Obj. 22:16

Gwiazda Poranna była w mitologii zaraz po Słońcu i Księżycu najważniejszym ciałem niebieskim. Najważniejszą pojedynczą gwiazdą. Historia kultury zna temat gwiazdy porannej w wielu odmianach. Fosforos, także Fosforus, Eosforos, Eosforus, Heosforos, Heosforus, Lucyfer, Gwiazda Poranna, Gwiazda Zaranna, Jutrzenka, od greckiego Φωσφόρος Phōsphóros ‘niosący światło’, Ἐωσφόρος Eōsphóros ‘niosący świt’, z łacińskiego Luciferus, Lucifer ‘światłonośny’, ‘przynoszący światło’, ‘gwiazda poranna’, ‘jutrzenka’) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie Gwiazdy Porannej (planety Wenus).

„ Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka φωσφορος (fōsforos) gwiazda jutrzenka (gwiazda poranna) w waszych sercach. 2 Piotr. 1:19

Słowo Jutrzenka było znane również w Starym Testamencie czytamy o niej w kilku miejscach. „Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.” Ps. 57:9; „Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę!” Ps. 108:3; „A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka.” Izajasz 8:19-20

Najbardziej znanym fragmentem jest opis, w którym szatan jest utożsamiany z synem jutrzenki, jest zapisany w księdze proroka Izajasza. Stąd określenie gwiazdy porannej, jutrzenki w języku łacińskim jako Lucyfer. Być może fragment z Objawienia 2:28 dotyczy też władzy zwycięzców nad szatanem i jego królestwem. Lucyfer (z łac. – niosący światło); Księga Izajasza 14,12. W oryginalnym tekście hebrajskim występuje ono jako helel ben-szachar (הילל בן שחר po hebrajsku). Helel oznacza planetę Wenus, zaś ben-szachar to świetlisty syn poranka. Mam też taką luźną myśl, że być może duchowa Ekklesia, Oblubienica Jezusa Chrystusa zajmie miejsce, pozycję utraconą w świecie duchowym przez diabła.

„Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów, Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś! Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Izaj. 14: 9-13 

 W języku niemieckim gwiazda polarna to Morgenstern, a Morgensztern, inaczej kropacz to rodzaj okutej maczugi o głowicy nabitej żelaznymi kolcami w kształcie gwiazdy (stąd nazwa). Morgenstern (Gwiazda Poranna) (1991 UE5) – to również jedna z planetoid z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 3,53 lat w średniej odległości 2,32 j.a. Odkryto ją 30 października 1991 roku.


William Barclay w komentarzu do Księgi Objawienia na temat gwiazdy porannej napisał: ”Druga część obietnicy dotyczy gwiazdy porannej. Istnieją cztery różne interpretacje tego wyrażenia.

a) Jest to obietnica pierwszego zmartwychwstania. Jak gwiazda poranna pojawia się zaraz po ustąpieniu nocy, tak chrześcijanin powstanie zaraz po nocy śmierci.

b) Oznacza to pokonanie Lucyfera. Lucyfer jest diabłem, aniołem, który powodowany swoją dumą zbuntował się przeciwko Bogu i w końcu został zrzucony z nieba (Iz 14,12). Lucyfer znaczy ten, który przynosi światło, a takie właśnie jest określenie gwiazdy porannej. Jeżeli tak, to obietnica ta dotyczy pełnego zwycięstwa nad szatanem i grzechem.

c) Niektórzy wyrażenie to odnosili do Księgi Daniela 12,3: „Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne”. Jeżeli tak, to gwiazda poranna jest chwałą, która będzie udziałem sprawiedliwych i pomagających innym iść drogą sprawiedliwości.

d) Wszystko to jest bardzo piękne i rzeczywiście może dotyczyć tej obietnicy, jesteśmy jednak pewni, że właściwa interpretacja jest następująca. W Objawieniu sam Jezus nazywa się „gwiazdą jasną poranną” (22,16). Obietnica gwiazdy porannej jest obietnicą samego Chrystusa. Jeżeli chrześcijanin do końca swego życia pozostanie wierny, sam Chrystus będzie jego dziedzictwem, którego nigdy nie utraci.”


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz