Objawienie - Apokalipsa MP3

sobota, 7 czerwca 2014

Rozdział 11:18

18. I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. BW

I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. BT
 

Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że odwołałeś się do swojej wielkiej mocy i zacząłeś królować. Narody wpadły w gniew, wówczas przyszedł Twój gniew oraz czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty Twoim sługom prorokom, świętym, tym, którzy się boją Twego imienia — małym i wielkim — oraz zniszczenia niszczących ziemię. NP

I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. BG


Dzisiaj zespół muzyczny przygotował nową pieśń uwielbienia. Na wielkim wyświetlaczu pojawiają się słowa, a zbór śpiewa; „I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim.” i dalej "aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię" Zaraz, zaraz, ktoś się oburzył; a gdzie Łaska ? Przecież Pan Jezus wszystkich kocha ? Gdzie podział się tekst z Jana 3:16 ? Co za legalista i faryzeusz napisał te słowa ?… sic ! „i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu…” O gniewie Bożym śpiewać na nabożeństwie przecież nie wypada, toż to Zakon, Stary Testament.

Dzisiaj kazalnica wyrywa wersety z kontekstu, całkowicie pomija te które mówią otwartym tekstem o Bożym gniewie i o sprawiedliwości. Mamy tylko przesłanie o miłości i to o miłości nieodpowiedzialnej, mamy teraz takie duchowe, bezstresowe wychowanie. Kościół przyjazny dla użytkownika.

Tymczasem prezbiterzy w Niebie śpiewają taki oto refren. Dziękujemy, że Twój gniew rozgorzał....  O gniewie Bożym, gniewie Baranka już wcześniej  czytaliśmy podczas naszego studium, ale to był tylko wstęp przed czymś, co Biblia nazywa wylaniem czasz zapalczywego gniewu Bożego. Nie wolno nam oddzielić miłości od sprawiedliwości. Nie wolno kościołowi zapominać i milczeć o Bożej sprawiedliwości, sądzie i o gniewie Bożym. Nie wolno oszukiwać ludzi, wizją miłości bez odpowiedzialności.

"I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?" Obj. 6:17

Dalej czytamy, że przyszła pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać im zapłatę. Ponownie odniosę się do dzisiejszego nauczania w kościele. Aby, być przyjaznym dla słuchaczy kazalnica unika mówienia o sądzie. Nie mówi też o uczynkach, poświęceniu, o staraniu się by być świętym. Nie musisz się tak uświęcać, umartwiać, jesteś wolny, jest łaska. Tymczasem Biblia mówi bardzo wyraźnie, że będzie sąd, i każdy κριθηναι (krithēnai) zostanie osądzony, a pod uwagę wzięte będą i słowa, i deklaracje, decyzje i nasze czyny. Mamy tutaj wyśpiewane dziękczynienie za wynagrodzenie uczynków ludzi sprawiedliwych.

W dzisiejszym wersecie wymienione są cztery cechy uczniów Jezusa. Naśladowca Jezusa jest przede wszystkim sługą, niewolnikiem, (doulos) następnie jest prorokiem i świętym oraz tym który boi się imienia Pana. Na podstawie tylko tego fragmentu można by napisać całkiem spory artykuł lub wygłosić kazanie.

Chwilę zatrzymałem się nad frazą „małym i wielkim”. Zastanawiam się o kogo tutaj chodzi, czy o eklezję. Czy w społeczności wierzących jest podział, na wielkich i małych. Na duchownych i zwykłych wiernych. Nie. Ta fraza dotyczy sprawiedliwości Sądu Bożego. Tam nie będzie nic po znajomości, nic za pieniądze, nie będzie żadnych układów, żadnej sitwokracji.

A gniew οργη (orgē), gniewowi nie równy, ten o którym za jakiś czas będziemy czytali, jest gniewem nad gniewami, srogim, zapalczywym gniewem.

Pozostaje jeszcze jeden zwrot; „i aby zniszczyć  διαφθειροντας (diaftheirontas) niszczących ziemię ". Pamiętamy o Niszczycielu, o Destruktorze z otchłani.? Jego zadaniem było, jest zniszczyć wszystko co pochodzi od Boga. Bóg stworzył ziemię, nasze środowisko, czystą wodę, powietrze, dobre wartościowe jedzenie. Stworzył Prawo. Dał nam życie. Diabeł przyszedł i odebrał to wszystko, a ziemia została skażona grzechem, w konsekwencji zamiast ogrodu w Eden, mamy trudne do uprawy ugory pełne chwastów i kamieni.

"A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym." 1 Moj. 3:17-18

Doskonałym symbolem niszczenia ziemi jest Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, czyli duże dryfujące skupisko śmieci i plastikowych odpadów utworzone przez prądy oceaniczne w północnej części Oceanu Spokojnego między Kalifornią a Hawajami. Odkryta w 1997 przez Charlesa Moore’a. Druga, podobna, znajduje się bardziej na zachód, pomiędzy Hawajami a Japonią.

Szacowana masa dryfującej plamy śmieci wynosi 3,5 mln ton. Zbudowana jest w 90% z tworzyw sztucznych, z czego większość to materiał fotodegradowalny , który nie ulega pełnemu rozkładowi, lecz rozpada się na pył. Większość plastikowej materii unoszącej się w oceanach jest rozłożona do postaci pyłu tworzącego nie zwartą masę, lecz zawiesinę. Ilość tego typu plastikowych odpadów unoszących się w północnym Pacyfiku bywa szacowana z grubsza na 100 mln ton. Niestrawne elementy, blokując układ pokarmowy, powodują śmierć zwierząt morskich, w tym ponad miliona ptaków i bez mała 100 000 ssaków rocznie. To na oceanie, a ile jest takich miejsc na ziemi i pod ziemią.

Jednak nie tylko chodzi tutaj o fizyczne niszczenie ziemi, ale też o moralną i duchową degenerację naszego środowiska i pod tym względem ziemia nasza jest również bardzo zanieczyszczona.

"Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.  I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi." 1 Moj. 6:11-12

Takie postępowanie człowieka ma ścisły związek z Niszczycielem, królem otchłani, z Objawienia 9:11. Słowo Boże mówi, ze ci ludzie, którzy niszczą ziemię i fizycznie, duchowo i moralnie, będą bardzo surowo osądzeni i wytraceni na sądzie Bożym.

„Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,” 1 Piotr. 1:15-17

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz