Objawienie - Apokalipsa MP3

czwartek, 26 czerwca 2014

Rozdział 13:3

3. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. BW

I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; BT

A jedna z jego głów była jakby śmiertelnie ranna, lecz ta jego śmiertelna rana została uzdrowiona. I cała ziemia poszła w podziwie za tym zwierzęciem. NP.


Przeczytajmy jeszcze ważny fragment z Objawienia 17:7-9; „I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;”

Dzisiaj jeszcze raz przeczytałem drugi, siódmy i ósmy rozdział Księgi Daniela. To są bardzo istotne dla naszego studium fragmenty Pisma Świętego. Myślę, że w tym miejscu widać pewną kompatybilność tych starotestamentowych wizji z Księgą Objawienia. Ważną wskazówką jest werset z Daniela 8:20 „ Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji.” Jest tutaj zawarta sugestia która pozwala przyporządkować poszczególne elementy wizji do poszczególnych królestw czy imperiów. Widzimy tutaj też zasadę, że każde kolejne królestwo czerpie coś z poprzedniego.

Czwarte zwierzę z Księgi Daniela i dzikie zwierzę z Objawienia jest mieszaniną poprzednich. Wczoraj podałem jeden z możliwych zestawów interpretacji królestw. Babilon, Medo – Persja, Grecja i Imperium Rzymskie. To jest interpretacja znana zwłaszcza u Adwentystów. Mamy też inne, np. Babilon, Medo – Persja, jako trzecie Grecja i Imperium Rzymskie (cesarstwo wschodnie -greckie i zachodnie - rzymskie) oraz czwarte imperium islamskie – reprezentowane początkowo przez Ottomańskie Imperium Tureckie. Pojawia się jeszcze interpretacja wskazująca na rządy Antychrysta i jeden ogólnoświatowy rząd oparty na Unii Zjednoczonej Europy i USA. Ale my dzisiaj mówimy nie o całym zwierzu, ale o jednej siódmej zwierza, o jednej z głów.

Można toczyć długą dyskusję na temat, co ta głowa przedstawia, ale jedno jest pewne, a mianowicie, że  w Objawieniu mamy mowę o diabolicznym Imperium (unii królów), dzisiejszy werset dodaje ważną informację, że jedna z siedmiu głów (mózgów, ideologii, doktryn politycznych, polityczno - religijnych) doznała śmiertelnej rany, była jakoby martwa, (zarznięta na śmierć), εσφαγμενην (esfagmenēn) która była zabita brutalnie, była zamordowana, a jednak ożyła.

Początkowo uznawano, że tą głową był Neron, który miał na jakiś czas zniknąć a potem ku zdziwieniu wszystkich pojawić się na nowo. Ale cała ziemia nie poszła w zachwycie za Neronem i nie była zdziwiona jego ewentualnym ponownym pojawieniem się.  Pozostają trzy możliwości. Po pierwsze Imperium Rzymskie, które „jakby” przestało istnieć w 476 roku. Po drugie święte cesarstwo rzymskie którego podwaliny powstały za Konstantyna Wielkiego i zostały określone jako cezaropapizm

W 1798 Napoleon uwięził papieża Piusa VI. Następnie w 1806 roku, po klęsce w bitwie pod Austerlitz, cesarz Franciszek II Habsburg został przymuszony przez Francuzów do zrzeczenia się godności świętego cesarza rzymskiego i króla niemieckiego (abdykował 6 sierpnia 1806). Święte Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć, a Państwo Kościelne zostało zmniejszone do Rzymu. Twór polityczny jakim był Cezaropapizm również „jakby” odniósł śmiertelną ranę i przestał istnieć. Trzecia siła to islam, w tym imperium osmańskie które „jakby” zostało pokonane i rozbite w 1914 roku. Pojawia się jeszcze jedna interpretacja, że jest to chińskie imperium Dynastia Yuan (1279-1368), która obejmowała znaczną część Azji w tym dzisiejsze obie Koree.

W dzisiejszym wierszu czytamy, że „ta jego śmiertelna rana została uzdrowiona, i cała ziemia poszła w podziwie za tym zwierzęciem. W języku greckim jest raczej tutaj mowa o εθαυμασεν (ethaumasen) wielkim zdziwieniu, niż o podziwie. Wielkie zdziwienie, warto tą frazę zapamiętać.

Myślę, że powinniśmy dokładnie analizować sytuację polityczną na świecie, bacznie się przyglądać wszelkim zapędom imperialistycznym i globalistycznym, ponieważ prawdopodobnie na naszych oczach ODRADZA się nowe imperium, któremu kiedyś w przeszłości została zadana, „jakby” śmiertelna rana, a które wraz ze Smokiem i z innymi „głowami”, ku zdziwieniu mieszkańców ziemi, zostanie uleczona i  odegra bardzo ważną rolę z procesie zwodzenia i w realizacji jakiegoś diabolicznego, bluźnierczego, ogólnoświatowego programu.

„A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.” 2 Tes. 2:6-12

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz