Objawienie - Apokalipsa MP3

czwartek, 17 lipca 2014

Rozdział 13:16

16. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. BW

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło. BT


Ono też sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, NP


Drugie zwierze powstałe z ziemi, które jest lojalne wobec pierwszego zwierza które wyszło z morza, sprawia również, usilnie dąży do tego, że wszyscy ludzie, z każdego narodu, posiadające różne statusy społeczne, ekonomiczne i polityczne otrzymają χαραγμα (charagma) piętno, znamię (5480) na swojej prawej ręce co oznacza czyny lub na czole co oznacza zniewolony umysł.

Drugi dziki zwierz, fałszywy prorok odciska piętno, naznacza znakiem pierwszego zwierza, antychrysta. Piętno to znak rozpoznawczy wyciśnięty lub wypalony na skórze zwierzęcia, dawniej też na twarzy lub plecach przestępcy albo niewolnika, cecha charakterystyczna, blizna, znamię.


Pierwszy dziki zwierz, pierwsza bestia obejmuje rządy administracyjne. Drugi zwierz zajmuje się propagandą i tworzy nowy system religijny. Drugie zwierzę, druga bestia została nazwana fałszywym prorokiem, który mówi jak smok (diabeł), wykonuje władzę pierwszego zwierza. To oznacza, że mieszkańcy ziemi będą mieli bardziej namacalny kontakt z tym drugim zwierzem powstałym z ziemi. Doprowadza ludzkość do oddania pokłonu pierwszemu zwierzęciu, antychrystowi. Czyni wielkie cuda, ściąga ogień z nieba. Głównym zadaniem drugiego zwierza jest zwodzenie ludzi i oddanie chwały pierwszemu zwierzęciu. Do tego celu tworzy cudowny, mówiący obraz pierwszej bestii. Ten system religijny sprawi, że zginą wszyscy oporni.

Dzisiaj czytamy, że ta druga Bestia, drugie zwierzę, choć zajmuje się sprawami wiary i religii będzie zaangażowane w gospodarkę. Połączy religię, światowe przywództwo i ekonomię. Dzisiaj wyraźnie obserwujemy takie tendencje. To nie pierwsze, ale drugie zwierzę, druga bestia odegra kluczowa rolę w wielkim odstępstwie na ziemi. 

Księga Objawienia przygotowuje wierzących na nadchodzące trudne czasu, uczy nas wytrwałości, wiary, niezłomności, zachęca do boju, do odnoszenia zwycięstw. Zachęca do uważnego obserwowania tego co dzieje się wokół nas na świecie. Kiedy czytam tę księgę spotykam ludzi Bożych jako niestrudzonych opozycjonistów i nieugiętych dysydentów. Czytamy, że nie oddanie pokłonu obrazowi bestii spowoduje śmierć, a nie przyjęcie diabelskiego piętna ekonomiczną dyskryminację.

Zac Poonen w książce „Ostateczny triumf. Studium Księgi Objawienia” pisze:

„Jest to „znamię bestii”. Każdy człowiek dostanie możliwość od antychrysta, aby otrzymać znak na ręce, albo na czole. Oznacza to, że ludzie otrzymają możliwość bycia jawnymi naśladowcami antychrysta (ze znakiem na swym czole, jak niektórzy niechrześcijanie, którzy dziś noszą znak na swych czołach), lub ukrytymi naśladowcami (ze znakiem na dłoni).

Ma to odniesienie również dla nas w tym czasie: Duch antychrysta działa już dziś w chrześcijaństwie. Możliwym jest, aby ludzie podążali za duchem antychrysta publicznie – żyjąc otwarcie w grzechu (jako prostytutki, hazardziści, pijacy i wielu aktorów filmowych). Jest także możliwe iść za tym duchem skrycie – robiąc niegodziwe rzeczy w pracy (podpisując swoją ręką fałszywe dokumenty, aby zarobić trochę więcej, dając łapówki swoją ręką etc.), a jednocześnie przychodząc na zgromadzenie w kościele i udawać „duchowych”. Są „wierzący” którzy nie otrzymają znamienia antychrysta na czołach, bo ich świadectwo byłoby zrujnowane. Ale przyjmą je sekretnie na rękę, ponieważ mogą zachować swe świadectwo i dalej czynić niegodziwy zysk światowymi metodami. W tym zostanie wypróbowana nasza wiara i oddanie się Jezusowi. Musimy trzymać się z dala od znamienia bestii w każdej formie – czy to na naszych czołach, czy na prawych dłoniach. Zamiast tego mówmy podobnie do apostoła Pawła: „Ja bowiem na swoim ciele noszę piętna Pana Jezusa." (Gal. 6:17). Nie potrzeba nam żadnych innych znaków.

Będzie to bardzo sroga próba w czasach ostatecznych. Przykładowo, wyobraź sobie jaka to będzie próba, jeśli nie będziesz mógł kupić jedzenia bez znaku bestii.

Próba, podobna do tej, która przyszła z jedzeniem na Ewę w ogrodzie Eden. Pierwsze pokuszenie Jezusa na pustyni dotyczyło także jedzenia. Szatan powiedział: „Zamień te kamienie w chleb, inaczej umrzesz z głodu”. Lecz Jezus odpowiedział: „nie jest konieczne, aby żyć. Jedyną koniecznością jest, aby być posłusznym Słowu Pana”. Jedynie wierzący, którzy mają nastawienie, zgodnie z którym przetrwanie nie jest najważniejsze, ale posłuszeństwo Bogu, będą zwycięzcami w ostatecznym dniu. Jeśli nie mamy nastawienia, według którego lepiej jest być posłusznym Słowu Bożemu i umrzeć, niż żyć i iść na kompromis, zostaniemy pociągnięci w odstępstwo, które już ma miejsce w chrześcijaństwie.”


Zachęcam też do przeczytania artykułu pastora Clendennena pt "Znak Bestii"

Na temat znaku bestii, piętna dzikiego zwierza, ciekawe i wartościowe informacje podaje również William Barclay: „Ci, którzy oddali cesarzowi boską cześć, otrzymali znamię zwierzęcia na swojej prawej ręce lub na czole. Znamię to jest innym ponurym znakiem pojawiającym się w tym rozdziale, jest to parodia uświęconego zwyczaju żydowskiego. W czasie modlitwy Żyd umieszczał na swoim czole i lewym ramieniu filakterie. Były to małe pudełeczka skórzane, zawierające maleńkie zwoje pergaminowe z wypisanymi na nich tekstami 2 Mojż. 13,1-10; 13,11-16; 5 Mojż. 6,4-9; 11,13-21.

Słowo przetłumaczone jako „znamię zwierzęcia” brzmi chagarma i może wiązać się z wielu starożytnymi zwyczajami.

1.Czasem niewolnicy domowi byli piętnowani znakiem swego właściciela. Zwykle jednak piętnowano tylko tych, którzy usiłowali uciec czy popełnili wyjątkowo ciężkie przestępstwo. Piętno takie nazywało się stigma. Słowo to występuje również i w naszym języku. Jeżeli ten znak miałby takie znaczenie, to wyrażałby fakt, że ci, którzy oddają zwierzęciu boską cześć, są jego własnością.

2. Czasem żołnierze nosili na sobie znak swego dowódcy, o ile byli mu bezgranicznie oddani. W pewnym stopniu odpowiada to dzisiejszemu zwyczajowi tatuażu imienia kogoś bardzo bliskiego. W tym wypadku piętno zwierzęcia oznaczałoby, że jego czciciele są jego gorliwymi naśladowcami.

3. Na każdej umowie kupna czy sprzedaży stawiano charagma, pieczęć, na której widoczne było imię cesarza i data. W tym wypadku piętno oznaczałoby, że czciciele zwierzęcia akceptują jego autorytet.

4. Na wszystkich monetach znajdował się profil głowy i imię panującego cesarza, co wskazywało, że były one jego własnością. Jeżeli piętno miałoby takie znaczenie, to noszący je byłby własnością zwierzęcia.

5. Gdy ktoś spalił szczyptę kadzidła przed posągiem cesarza, otrzymywał zaświadczenie o dokonaniu tego aktu. Piętno zwierzęcia może być tym zaświadczeniem, które chrześcijanin mógł otrzymać tylko za cenę zaparcia się swojej wiary. "

Na ogół unikam cytowania apokryfów, ale dzisiaj zrobię wyjątek. W czasach Machabeuszy Grecy chcieli siłą, pod groźbą kary śmierci, zhellenizować Żydów, narzucić im różne greckie symbole, zwyczaje i pogański, bałwochwalczy styl życia. Nakazali nosić specjalne kapelusze charakterystyczne dla boga Hermesa i rejestrowali Żydów oznaczając ich, wypalając na ich ciele liść bluszczu, symbol boga Dionizosa. Historia podaje, że wielu Żydów przepłaciło życiem pozostając wiernymi swojemu Bogu. Czytamy o tym  w 2 Machabejska 4: 10 – 13 i w 3 Machabejskiej 2:28, 29. Ich odważna i niezłomna postawa jest przykładem dla wierzących uczniów Jezusa.

„Król zgodził się, a kiedy on objął władzę, zaraz zaczął narzucać swym rodakom grecki sposób życia. Umyślnie bowiem pod samym zamkiem wybudował gimnazjum i najlepszych młodzieńców zachęcił do włożenia kapelusza. Nastąpiło tak wielkie rozkrzewienie hellenizmu i taka moda na obce obyczaje, pod wpływem niezwykłej nikczemności bezbożnika, nie-arcykapłana Jazona.” 2 Machabejska 4: 10 – 13

"None of those who do not sacrifice shall enter their sanctuaries, and all Jews shall be subjected to a registration involving poll tax and to the status of slaves. Those who object to this are to be taken by force and put to death; those who are registered are also to be branded on their bodies by fire with the ivy-leaf symbol of Dionysus, and they shall also be reduced to their former limited status." (nie znalazłem tłumaczenia w języku polskim) 3 Machabejska 2:28

Istnieją różne sugestie czym jest znamię Bestii. Komentarz do Żydowskiego Nowego Testamentu podaje, że „zdaniem niektórych znak ów może przybrać postać skomputeryzowanego systemu kart kredytowych połączonego z systemem znaków identyfikacyjnych wyposażonych w mikronadajniki, wszczepionych jako implanty na czoło lub rękę, bądź postać jakiegoś innego osiągnięcia technicznego. Podobne spekulacje można uznać za uzasadnione lub za niedorzeczne, niemniej jednak znak bestii wskazuje na taki okres w przyszłości, kiedy czynniki religijne będą sprawować całkowitą, totalitarną władzę nad życiem ekonomicznym.”

Jeszcze dwadzieścia lat temu takie rozwiązanie można było uznać, za niedorzeczne. Dzisiaj nie możemy wykluczyć tego rodzaju piętna. Na przykład wykorzystania technologii RFID, jako znamienia, jako znaku przynależności do ekonomicznego systemu globalnej gospodarki antychrysta. Dla tej przyczyny ludzie wierzący powinni unikać i przeciwstawiać się wszelkim próbom urzędowego tatuowania i oznakowania ludzi. To nie pochodzi od Boga.

W Księdze Objawienia mamy pięć fragmentów w których jest mowa o piętnie, o znamieniu. Chciałbym dzisiaj je wszystkie zacytować.

„On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.” Obj. 13:16-17

„A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (...) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.” Obj. 14:9,11-12

„I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją za ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi.” Obj. 16:2

„I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.” Obj. 19:20

„I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.” Obj. 20:41 komentarz:


 1. Powszechnie znana wśród społeczności żydowskiej była historia zapisana w 3 Księdze Machabejskiej, która jest datowana na pierwszy wiek przed naszą erą. Historia ta mówi o królu Ptolemeuszu próbującym zmusić Żydów do zaakceptowania kultu Dionizosa. W 3 Księdze Machabejskiej 2:28-32 czytamy:

  „»Nikt z tych, którzy nie złożyli ofiary, nie może wejść do ich świątyń. Wszyscy Żydzi mają być poddani rejestracji odnośnie podatku i statusu niewolników. Ci, którzy się temu przeciwstawią, mają być siłą zabrani i zabici. Ci, którzy się zarejestrują, mają być także ogniem naznaczeni na ich ciele liściem bluszczu - symbolem Dionizosa i mają być zredukowani do ich poprzedniego ograniczonego statusu«. Aby nie ukazać się jako wróg wszystkich, pod spodem napisał: »Ale jeśli ktoś z nich woli przyłączyć się do tych, którzy zostali wtajemniczeni, ten otrzyma takie samo obywatelstwo jak inni Aleksandryjczycy«.

  Niektórzy, z widoczną pogardą wobec ceny wyegzekwowanej za utrzymanie religii ich miasta, z ochotą oddali siebie, gdyż oczekiwali poprawienia swojej reputacji przez ich przyszły związek z królem. Ale większość działała stanowczo z odważnym duchem i nie porzucili swojej religii, ale płacąc pieniądze w zamian za życie, w skrytości usiłowali ocalić się przed spisem“.

  Jeśli Jan znał tę historię, mógł on użyć określenia „znamię“ jako analogii do symbolu nałożonego na Żydów, którzy zaczęli wyznawać Dionizosa. Ci, którzy mieli znak Dionizosa, cieszyli się rożnymi przywilejami. „Ptolemeusz obiecał obywatelstwo (zamiast niewoli), jak również finansowe korzyści dla tych, którzy czcili Dionizosa (zwolnienie z podatku) [5]. J.N. Kraybill, Imperial Cult and Commerce in John's Apocalypse, JSNT, Supplement Series 132, 136.

  źródło: http://www.baptysci.pl/tematycznie/84-teologia/469-zlowroga-liczba-666

  OdpowiedzUsuń