Objawienie - Apokalipsa MP3

wtorek, 22 lipca 2014

Rozdział 14:3

3. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. BW

I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi. BT

I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami i przed starszymi; i nikt nie był w stanie nauczyć się tej pieśni, jak tylko sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. NP


Już raz czytaliśmy o nowej pieśni śpiewanej w Niebie, w Obj 5:9 "I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu."

Tej nowej pieśni, poz tym, że była nowa,  nikt nie mógł się jej μαθειν (mathein) nauczyć, nikt poza wykupionymi. Tej pieśni nie można się nauczyć z nut, nie mogą jej nauczyć warsztaty z wokalu. To nie jest pieśń uczona na szybko. Stary, nieprzemieniony człowiek nie potrafi zaśpiewać Bogu nowej pieśni. O tym mówił cytowany już werset.

W Biblii znajdujemy kilka wersetów, które zachęcają do śpiewania nowej pieśni. Teraz zwykle śpiewamy stare pieśni, które są zapisem doświadczeń ludzi których już nie ma wśród nas i których nie znamy. Lubimy je śpiewać, są piękne, ale brakuje nowych pieśni spisanych z naszych przeżyć i doświadczeń z naszego chodzenia z Bogiem.

"Śpiewajcie mu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!" Ps 33:3; "Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu." Ps 40:4; "Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, cała ziemio!" Ps 96:1; "Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo." Ps 98:1; "Boże, zaśpiewam ci nową pieśń, na harfie dziesięciostrunnej zagram ci." Ps 144:9; "Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych!" Ps 149:1; "Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku jego czci od krańców ziemi; niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy." Iz 42:10

Tej pieśni nie zaśpiewa stary, nieodrodzony człowiek. Trzeba być z Nim, iść z Jezusem dokądkolwiek on idzie, aby uczyć się tej pieśni. Zac Poonen w artykule "Nowa Pieśń Zwycięzców" pisze; Słowo „nauczyli się” w Księdze Objawienia 14:3 wskazuję na proces uczenia. Musimy się nauczyć śpiewać tą nową pieśń. Na początku, żaden z nas nie potrafi jej śpiewać. Dlaczego tak jest, że nikt inny poza tymi 144 tysiącami nie nauczył się tej pieśni? Dlatego, że inni usłyszeli o braniu krzyża, ale tak naprawdę nigdy go nie wzięli w chwili pokuszenia. Jakże to jest smutne, gdy ktoś jest wierzącym od 20 lat i wciąż nie ma zwycięstwa nad szemraniem, gniewem, narzekaniem, obmawianiem i spotwarzaniem! Większość wierzących uważa, że skoro przyjęła Jezusa Chrystusa to wszystko jest z nimi w porządku i w ten sposób żyją w ciągłej iluzji."

William Barclay podaje trafną myśl; "Towarzyszący Barankowi śpiewają pieśń, której tylko oni mogą się nauczyć. Jest to prawda dotycząca całego życia. Najpierw trzeba być kimś, aby móc czegoś się nauczyć. Towarzyszący Barankowi mogli nauczyć się nowej pieśni, ponieważ przeszli przez określone doświadczenia.

a) Przeszli oni przez cierpienie. Pewnych rzeczy tylko smutek może nauczyć. Poeci powiadają: „W cierpieniach nauczyliśmy się tego, co wypowiadamy w pieśniach”. Smutek może doprowadzić do rozczarowania, ale jego skutkiem również może być wiara, pokój i nowa pieśń.

b) Byli Mu wierni. Z upływem lat przewodnik coraz bardziej zbliżał się do swoich wiernych naśladowców, a oni coraz bardziej przybliżali się do Niego; wtedy On uczy ich tego, czego obojętni czy niestali jego naśladowcy nigdy pojąć nie mogą.

c) Inaczej mówiąc, towarzyszący Barankowi stale wzrastali duchowo. Człowiek dojrzały potrafi poznawać głębsze rzeczy. Jezus Chrystus może objawić większe bogactwa mądrości tym, którzy codziennie w Nim wzrastają. Tragedią wielu ludzi jest ich statyczne chrześcijaństwo."

„... nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi” Obj. 14,3

"Dźwięki tych pieśni rodzą się w sercu. Pieśni te są wyrażeniem wspomnień osobistych przeżyć; są to pieśni, których treść gromadziła się stopniowo w dalekiej przeszłości, pokryła się już mgłą; pieśni te płyną na skrzydłach dawno minionych dni. Apostoł Jan pisze, że nawet w niebie będzie śpiewana pieśń, której mogli nauczyć się tylko synowie tej ziemi, wykupieni z niej krwią Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. Bez wątpienia będzie to pieśń tryumfu, hymn zwycięstwa na cześć Chrystusa Pana, za otrzymaną od Niego wolność. Lecz świadomość zwycięstwa wypływa ze wspomnień łańcuchów i kajdan." Strumienie na pustyni  - 30 maja

Oni się nauczyli, ponieważ uczyli się, byli uczniami. Nie tylko byli uczniami, ale byli też wykupieni z ziemi. Tylko ηγορασμενοι (ēgorasmenoi) którzy są wykupieni, wykupieni uczniowie Jezusa mogą nauczyć się tej nowej pieśni. Czy jesteś wykupionym przez Jezusa ?

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. 1 Kor. 6:20

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz