Objawienie - Apokalipsa MP3

czwartek, 27 listopada 2014

A królowie ziemi...

Otrzymałem jako komentarz taką wiadomość: „Pominąłeś, Andrzeju, królów ziemi, którzy wnoszą do Nowego Jeruzalem swoją chwałę. Jak to odbierasz?”

Rzeczywiście nieco pominąłem królów. Wygląda na to, że w wieczności na nowej ziemi będą narody, może całkiem nowe narody. Ludzie będą twórczy i swoją chwałę będą wnosić do Nowego Jeruzalem. Będą też królowie, którzy swoją chwałę, autorytet będą zawdzięczać i oddawać Bogu.

Czytamy w Obj. 21:24 „a βασιλεις (basileis) królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.” Przyniosą Bogu, sobie należną chwałę, cześć, honor, zaszczyt i szacunek. Gdyby tak dzisiejsi królowie, a także wszyscy zdolni ludzie mieli taką świadomość oddawania Bogu sobie należnej chwały. Nie będzie praw autorskich, jak ktoś dostanie medal za zasługi, dyplom, wyróżnienie, nie zatrzyma tego dla siebie, ale pobiegnie z tym do Nowego Jeruzalem. Oddawanie chwały nie ogranicza się do słów i pustej deklaracji "oddaję Bogu chwałę", to jest coś o wiele więcej niż słowa, to jest postawa uniżenia się przed Bogiem, uniżenia się nawet jeśli się jest królem.  Cały splendor, dostojeństwo i chwała należy się Bogu. Jeżeli będzie nowa konstytucja, to w preambule do niej właśnie to będzie zapisane.

Przypomnę, że proroctwa Starego Testamentu sugerują rządy królów na nowej ziemi w wieczności:

„Rozkazuj, Boże, według mocy swojej, Umocnij, Boże, to co dla nas uczyniłeś, Z świątyni twojej nad Jeruzalemem! Tobie niech przyniosą królowie dary.” Ps. 68:29-30; „ I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów.” Izaj. 60:11; „I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.” Izaj. 60:3; „Wysławiać cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, Gdy usłyszą słowa ust twoich.” Ps. 138:4

Jeszcze jedna ważna myśl: jako uczniowie Jezusa już jesteśmy obywatelami Nowej Jerozolimy. Jak pisze autor listu do Hebrajczyków (12:22) słudzy Jezusa już podeszli "do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia." To zobowiązuje nas by wnosić i naszą chwałę, nasze zasługi i osiągnięcia i składać je Bogu. Soli Deo Gloria.

"A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków." 1 Tym. 1:17

"Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki." Amen. Judy 1:25

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz