Objawienie - Apokalipsa MP3

środa, 19 listopada 2014

Rozdział 21:15-17

15 - 17. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur. A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I mierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. BW

A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie: miara, która ma anioł, jest miarą człowieka. BT

A ten, który ze mną rozmawiał, miał miarę, złotą trzcinę, aby zmierzyć Miasto, jego bramy i jego mur. Miasto natomiast było położone jako czworokątne; jego długość była równa szerokości. I zmierzył Miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów; jego długość, szerokość i wysokość były równe. Zmierzył też jego mur — sto czterdzieści cztery łokcie miary ludzkiej, której użył anioł. NP


Apostoł Jan już raz uczestniczył w pomiarach. W Obj. 11:1 czytamy: „I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą,” Jan sam mierzył świątynię, ale wynik pomiarów nie jest nam znany. Teraz Brat Jan przygląda się dokonywanym pomiarom, a wynik jest znany.

Nowe Jeruzalem, ma fundamenty, ma bramy, ma ogromny mur i samo jest olbrzymie, wzdłuż i wszerz, a do góry niebotyczne. Podstawa miasta to czworokąt. Wysokość jest równa szerokości i długości. Co do wysokości opinie są podzielone, jedni (większość) uważają, że jest to sześcian, ale są i komentatorzy którzy utrzymują, że mamy tu do czynienia z piramidą.

Co za imponujące rozmiary. 12000 stadiow. Jeden stadion to ok. 185 m co daje nam liczbę 2220 km. Obszar miasta wynosi ponad 4900000 km kwadratowych, czyli prawie 16 razy więcej niż obszar Polski. Gdyby jeden narożnik Nowego Jeruzalem postawić w Warszawie, to drugi były w okolicach Dublina, trzeci sięgałby przedmieść Madrytu, a czwarty stanąłby w okolicach Aten. A wysokość sięgałaby egzosfery, a właściwie już jej granicy z otwartą przestrzenią kosmiczną. Tak by było dziś. Na podstawie Księgi Objawienia przyjmujemy, że będzie nowa ziemia, a więc i nowy rodzaj atmosfery.

Rodzi się tez pytanie, czy tak będzie rzeczywiście, fizycznie wyglądać miasto Nowe Jeruzalem. A może to jest tylko symbol? Zdania są podzielone. Nawet jeżeli to jest symbol, to podkreśla wyjątkowość, wspaniałość i piękno Nowego Jeruzalem. Co do tego wszyscy są zgodni.

Jest jeszcze mur. Jego wymiar to 144 łokcie co daje 64.8 m według łokcia starego i 75,60 m według łokcia nowego. Trudno powiedzieć, czy chodzi o wysokość, czy o szerokość muru. Gdyby to była wysokość to mur byłby 70 metrowa niedostrzegalną kreską wobec wysokości jaka jest 2000 km. Prawdopodobnie chodzi o grubość muru, ( a więc i grubość sieni przejazdowej bramy). Jeżeli to jest grubość to i tak, w porównaniu z ogromem miasta jest to cieniutka membrana oddzielająca miasto od tego co na zewnątrz.

Sześcian jest symbolem pełni, porządku, doskonałości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że miejsce Święte Świętych w Świątyni Salomona też było zbudowane w formie sześcianu.

„A miejsce najświętsze urządził wewnątrz w środku świątyni, aby umieścić tam Skrzynię Przymierza Pańskiego. Przed miejscem najświętszym, które miało dwadzieścia łokci długości, dwadzieścia łokci szerokości i dwadzieścia łokci wysokości, a które kazał pokryć szczerym złotem, kazał ustawić ołtarz z drzewa cedrowego.” 1 Król. 6:19-20

W wierszu siedemnastym mamy napisane, że anioł zmierzył miasto według miary ludzkiej, co sugeruje, że jest różnica pomiędzy naszym systemem miar a niebiańskim, to po pierwsze, po drugie, że podana wielkość miasta jest literalna, rzeczywista, (ludzka).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz