Objawienie - Apokalipsa MP3

sobota, 15 listopada 2014

Rozdział 21:9,10

9, 10. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, BW

I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, BT

I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i powiedział do mnie: Chodź, pokażę ci pannę młodą, małżonkę Baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką gorę i pokazał mi święte Miasto Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga; NP.


Przewodnik po Nowym Jeruzalem

Lubię podróżować. Kiedy planuję wyprawę w nieznane mi miejsce, które bardzo chcę zobaczyć, kupuję mapy, przewodniki, szukam informacji w Internecie. Interesują mnie różne atrakcyjne miejsca, które chciałbym zobaczyć.

Moje życie z Jezusem jest podróżą do niebiańskiej Ojczyzny. Chciałbym wiedzieć, jak ona wygląda, jaki panuje tam ustrój polityczny, co jest tam godnego uwagi. Jedynym wiarygodnym przewodnikiem jest Biblia. Wszystko poza nią to niesprawdzone informacje, których lepiej nie brać pod uwagę, bo najczęściej wskazują drogę w przeciwnym kierunku. Dwa końcowe rozdziały Księgi Objawienia są przewodnikiem po Nowej Jerozolimie.

Nie wszystkiego się dowiemy, cząstkowe jest nasze poznanie. Bóg odsłania tylko rąbka chwały tego wspaniałego miasta. Jednak chce, abyśmy tyle, ile On sam nam objawia, zobaczyli. Pewnych duchowych głębokości nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ponieważ Bóg, tym którzy Go miłują przygotował coś, "czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło." 1 Kor. 2:9

Jan opowiada; zobaczyłem święte Miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane niby panna młoda przyozdobiona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: Oto Namiot Boga z ludźmi! Będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem i sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem. To czytaliśmy na początku Przewodnika.

Niektórzy bibliści uznają, że Nowe Jeruzalem jest kościołem. Inni, że nie jest kościołem lecz miejscem gdzie mieszka Oblubienica. Czytamy że miasto to jest przyozdobione Oblubienicą, lub jest piękne jak sama Oblubienica. Nowe Jeruzalem zostało nazwane Oblubienicą, ponieważ zostało utożsamione z tymi, którzy w nim mieszkają, lub go tworzą, to jest dziedzictwo jakie Pan Bóg nam przygotował. Będziemy w nim mieszkać i zawsze będziemy z Panem. Co więcej dalsze wiersze mówią nam o tym, że ci których imiona są zapisane w księdze życia będą mieli możliwość wejścia do tego miasta, by prawdopodobnie spotkać się z Oblubienicą Jezusa. Skoro Bóg będzie dostępny, to i Oblubienica też. Nowe Jeruzalem to coś więcej niż Kościół Pana Jezusa.

Dzisiejsze dwa wersety trzeba koniecznie brać pod uwagę z wierszami z początku rozdziału (Objawienie 21:2,3) oraz w kontekście następnych.

Dzisiaj czytamy, że anioł, jeden z siedmiu, którzy mieli czasze z plagami gniewu Bożego, mówi do Jana; "Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka."  Jan opowiada dalej. A ten anioł zaniósł, απηνεγκεν (apēnegken) przeniósł, odprowadził mnie w duchu na WIELKĄ i WYSOKĄ górę, i pokazał mi WIELKIE miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga.

Miasto jest tak wielkie, że aby je zobaczyć, Jan, a właściwie jego duch, musiał być postawiony na jakieś bardzo wysokiej górze. Co to za góra? Tego nie wiemy. Nowa Góra. Na nowej ziemi nie będzie morza, ale będą góry, przynajmniej jedna. Tak na marginesie, na wyspie Patmos nie ma wysokich gór.

Przeniesienia w duchu doświadczył również prawdopodobnie sam apostoł Paweł,  tak to relacjonuje; „Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie - został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.” 2 Kor. 12:2

Na samym początku studium Księgi Objawienia czytaliśmy, że Jan już raz popadł w zachwycenie; „W dzień Pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił;” Obj. 1:10

Bardzo podobnego stanu doświadczył prorok Ezechiel. „W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze; a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto.” Ezech. 40:2

Dlaczego Nowa Jerozolima to coś więcej niż Oblubienica? Kiedy ktoś nam mówi, zapraszam ciebie, choć pokażę tobie obraz Jana Matejki, zaprowadza nas do Muzeum Narodowego, które jest piękną budowlą i zawiera wiele innych elementów. Albo ktoś inny mówi, choć pokażę tobie przyrodę Amazonii i zaprowadza nas do kina, na film dokumentalny, w którym jest wiele innych wątków. Podobnie widzę tą sytuację z Oblubienicą, która jest w Nowym Jeruzalem.

Prorok Izajasz poszedł w podobnym kierunku i opisuje Jerozolimę obleczoną w odświętną szatę; „Obudź się, obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie! Oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem, ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty!” Izaj. 52:1

Nowa Jerozolima zstępuje z nowego nieba. Jest darem od Boga dla nowej ziemi. Niektórzy bibliści są zdania, że to nowe miasto, zawiśnie w powietrzu, nad ziemią, ale moim zdaniem to jest spora nadinterpretacja.

Dzisiaj otwieramy nasz przewodnik z opisem i planem Nowego Jeruzalem, jest w niej wiele atrakcyjnych i cudownych rzeczy, strona po stronie, będziemy chcieli dowiedzieć się coś więcej na jej temat.

1 komentarz:

  1. Odnośnie wysokiej góry, to diabeł wziął na taką Pana Jezusa podczas kuszenia; „ Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.” Mat. 4:8-11

    OdpowiedzUsuń