Objawienie - Apokalipsa MP3

niedziela, 30 listopada 2014

Rozdział 22:1

1. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. BW

I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. BT


I pokazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. NP


Przeczytajmy jeszcze fragment z 1 Mojżeszowej 2:9-10 „I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi.”

I jeszcze z Ezechiela 47:1-2,7-9 „Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku; a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi; a oto woda wytryskała z południowej strony. (...) A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew, z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie: Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do Morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok.”

Woda jest potrzebna do życia, również do życia duchowego. Na Bliskim Wschodzie, w Azji Mniejszej woda, zwłaszcza świeża i zimna była na wagę złota. Wszędzie tam, gdzie pojawiała się woda, powstawały oazy życia. Woda to obfitość życia.  Na początku w Biblii czytamy, że w ogrodzie Eden płynęła rzeka i na ostatnich jej kartach również mamy informację o Rzece Życia w mieście Nowe Jeruzalem. Jest mowa o dwóch ogrodach które w piękny sposób spinają cały przekaz objawienia Bożego na temat Zbawienia. Pomiędzy tymi ogrodami jest Jezus, który stoi pośrodku świeczników.

Kiedy Adam zgrzeszył a stara ziemia została przeklęta, Bóg postawił strażników, cheruby z płomienistym, wirującym  mieczem, aby nikt nie miał dostępu do ogrodu i do znajdującego się w nim drzewa życia. Teraz dostęp do Rzeki i Drzewa Życia jest niczym nieograniczony. Wiemy, że jest w tym wielka zasługa Baranka, który siedzi teraz z Bogiem Ojcem na tronie.

O rzece w Nowym Jeruzalem prorokowali prorocy Starego Testamentu. Czytaliśmy już o życiodajnej rzece w proroctwie Ezechiela. Podobną zapowiedź znajdujemy w Psalmie, u proroka Joela i Zachariasza. "Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego." Ps. 46:5; "W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji," Joel. 3:23 ; „I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu…” Zach. 14:8 To będą nie tylko wody żywe, ale też λαμπρον (lampron) lśniące i jaśniejące.

Jeszcze jedna informacja jest tutaj bardzo ważna. Czytamy, że Rzeka będzie εκπορευομενον εκ του θρονου (ekporeuomenon ek tou thronou) wychodzić, wypływać z tronu. Bóg zasiadający na Tronie jest źródłem życia, świeżości i czystości.
"Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość." Ps. 36:10

Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jan. 4:14

Pan Jezus obiecuje zwycięzcom korzystanie z drzewa życia, i ze źródeł wody żywota.  To są przepiękne i ważne obietnice.

"Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym." Obj. 2:7; "Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu." Obj. 7:16-17

"I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota." Obj. 21:6

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz